Atomkraft

Atomkraft
Atomkraft er betegnelsen for den energi der skyldes processer i eller mellem atomkernerne, i modsætning til frigjort kemisk energi, der beror på bindingsforhold og omlejringer mellem elektronerne.
Der er to grundlæggende former for Atomkraft: Fission og fusion - eller med danske termer: Spaltning og sammensmeltning.
Fission foregår ved at tunge atomkerner spaltes til lettere. Typisk anvendes uran. Når en uran-kerne rammes af en neutron initieres fissionen, og resultatet er 2 mindre atomkerner + plus diverse partikler. Massen af partiklerne tilsammen er mindre end den oprindelige kerne. Masseforskellen udgør den frigivne energi og kan findes med Einsteins berømte formel:
10E = mc2
Hvilket vil sige Energien E er lig den manglende masse m gange lysets hastighed c i anden. At få en fissionsproces til at levere energi har været muligt siden 2. verdenskrig, og det er samme proces, der sker i en konventionel atombombe.
Masseforskellen er også finten med den anden metode; fusion. Der er det lette atomkerner, som går sammen til tungere, og derved skaber termisk energi. Det kunne f.eks. være brintatomer, som smelter sammen til helium.
Der findes i dag ikke nogen fungerende fusionsreaktor, men der forskes og eksperimenteres med det via forskellige metoder: På JET-anlægget i England er en lang række lande gået sammen om at skabe fusion i en torus-reaktor, hvor massen fastholdes i et magnetfelt. Massen varmes op til nogle millioner grader, og fusionsprocessen kan derfor foregå. I USA prøver man at fokusere en masse laserstråler på nogle små dråber, og derved skabe tryk og temperatur nok til at starte en fusionsproces. Endelig er der myon-katalyseret fusion, hvor fusionsprocessen sker fordi elektroner erstattes af myoner, og da myoner er tungere end elektroner, så vil myonens bane blive mindre end elektronens, og derved kan atomkernerne komme så tæt på hinanden, at en fusion foregår.
Fusionsprocesser er grundlaget for alt liv på Jorden, da det er fusion, som foregår i Solen: Her smelter brint sammen til helium. Når alt brint er opbrugt om ca. 4 mio. år, så vil Solen begynde at sammensmelte helium til kul, og Solen svulmer op til en rød kæmpe og sluger Jorden og de andre indre planeter.
Fusion anvendes i brintbomber, hvor en konventionel atombombe bruges til at skabe temperaturer og tryk nok til en fusionsproces kan foregå.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Atomkraft — Жанр хеви метал Годы 1979 1988, 2005 настоящее время Страна …   Википедия

  • Atomkraft — Atomkraft,die:⇨Kernenergie AtomkraftAtomenergie,Kernenergie,Kernkraft …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • Atomkraft — Infobox Musical artist Name = Atomkraft Img capt = Img size = Landscape = Background = group or band Alias = Moral Fibre Origin = England Genre = Heavy metal Speed metal Thrash metal Years active = 1979 1988 2005 present Label = Sanctuary… …   Wikipedia

  • Atomkraft — Die Artikel Atomausstieg, Kernenergie und Kernkraftwerk überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Beteilige dich dazu an der Diskussion über diese Überschneidungen. Bitte entferne… …   Deutsch Wikipedia

  • Atomkraft? Nein danke — Die „Lachende Sonne“ – Logo der Anti Atomkraft Bewegung Das Logo Atomkraft? Nein danke, auch Anti Atom(kraft) Sonne, lachende bzw. rote Sonne genannt, ist das bekannteste Logo der Anti Atomkraft Bewegung. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Atomkraft? Nein, Danke! — Infobox Album | Name = Atomkraft? Nein, Danke! Type = Album Artist = Earthstar Released = February 1, 1981 Recorded = 1979 1980 Genre = Electronic music Ambient Music Krautrock Kosmische Musik Length = 45:09 Label = Sky Producer = Craig Wuest… …   Wikipedia

  • Atomkraft — Atomenergie; Kernkraft; Nuklearenergie; Kernenergie * * * Atom|kraft 〈f. 7u; unz.〉 = Kernenergie * * * Atom|kraft, die <o. Pl.>: Kernkraft. * * * Atom|kraft, die <o. Pl.>: Kernkraft …   Universal-Lexikon

  • atomkraft — a|tom|kraft sb., en …   Dansk ordbog

  • Atomkraft — Atom|kraft, die; …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland — Die Lachende Sonne – Logo der Anti Atomkraft Bewegung Die Anti Atomkraft Bewegung in Deutschland ist eine in den 1970er Jahren entstandene soziale Bewegung, die sich gegen die zivile Nutzung der Kernenergie wendet. Im europäischen Vergleich… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”